Af en toe vragen mensen mij, soms zelfs met een bezorgde blik, waarom ik regelmatig een ietwat langere tekst publiceer. Ik antwoord dan steeds dat er nog genoeg moderne communicatiemiddelen zijn om je wat meer kort door de bocht uit te spreken. Een beetje context nu en dan is geen overbodige luxe in een tijd waar alles lijkt te verdwijnen in miljoenen stromen van enkele seconden.

Dag op dag 75 jaar geleden werd de Christelijke Volkspartij opgericht. Op 18 augustus 1945 startte toenmalig voorzitter August De Schrijver aan een voorontwerp van tekst dat uitmondde in het befaamde kerstprogramma: ‘België moet wederopgebouwd worden. Wie zal de bouwmeester zijn?

De wereld is veranderd sinds de oprichting van de CVP, maar de uitdagingen blijven dezelfde. Ook nu moeten Vlaanderen en België wederopgebouwd worden omwille van het coronavirus. De Nationale Bank voorspelt in haar economische projecties voor het voorjaar een daling van de Belgische economische activiteit met 9 % in 2020, de sterkste krimp sinds de Tweede Wereldoorlog. Anderzijds wordt verwacht dat het bbp zal groeien met 6,4 % in 2021 en met 2,3 % in 2022. Daarmee halen we evenwel onze opgelopen achterstand niet in.

Mijn partij heeft in ieder geval nog steeds de ambitie om een bouwmeester te zijn. We hebben niet meer dezefde electorale sterkte, maar we tonen wel gretigheid en ambitie om daar opnieuw naar te streven. Want wie schrik heeft, krijgt slaag. Ik ben vastberaden om CD&V een nieuw elan te geven, samen met onze ministers, parlementsleden, burgemeesters, lokale mandatarissen, afdelingen en sympathisanten. Ik wil in de eerste plaats de kloof dichten tussen burger en politiek, en vervolgens tussen de burger en mijn partij.

De hervorming van onze partij verloopt goed, maar door de coronacrisis en de federale regeringsonderhandelingen sta ik minder ver dan ik persoonlijk had gehoopt. Toch ben ik ervan overtuigd dat dit zal lukken. Deze zomer zal immers onze studiedienst er staan en zullen de verschillende  functies ingevuld zijn. Ons ideologisch kompas, waarbij ‘elke mens telt’ een absolute basisvoorwaarde blijft, staat scherp: we zijn een sociaalvoelende partij met een hart voor de zorgsector, geloven in lokaal ondernemerschap en willen onze planeet in een betere staat achterlaten voor de volgende generatie, allemaal onder de noemer ‘dichtbij jou’. Ik wil een partij creëren die vinniger en mondiger is.

Daarnaast zijn er de zorgen om te komen tot een nieuwe federale meerderheidsregering, waarin  CD&V zijn inhoudelijke rol wil spelen. Als je tegen een groot tekort aanschurkt, een harde Brexit moet trotseren, de economische en maatschappelijke gevolgen van het Coronavirus wil indammen, de sociale zekerheid moet herfinancieren, een werkzaamheidsgraad van 75% wil bereiken en een rechtvaardige en eerlijke fiscaliteit wil realiseren, doe je dat best met een zo groot mogelijk draagvlak. Ik denk ook dat een grondige efficiëntie-oefening van onze staatsstructuur en van de werking van onze instellingen niet meer dan gepast is.

Onze rijke geschiedenis is geen hinderpaal voor de uitdagingen waar mijn partij anno 2020 voor staat. Die geschiedenis toont aan dat we steeds onze verantwoordelijkheid hebben opgenomen en gezocht hebben naar een compromis, ook als dat moeilijk was. Ik ben ervan overtuigd dat de burger nog steeds zijn sympathie betuigt voor die partijen die op zoek willen naar oplossingen in plaats van problemen te creëren.

Mijn partij is bij uitstek een partij die instaat is de synthese te maken die nodig is om een samenleving mogelijk te maken. De synthese tussen het economische, het sociale, het ethisch-duurzame en het bestuurlijke. Wij willen altijd gaan voor de oplossing. Ook de volgende 75 jaar.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.