Tijdens een TV-debat in Terzake benadrukte CD&V-voorzitter Joachim Coens het belang van algemene vaccinatieplicht voor alle volwassenen. Joachim Coens:  “Zwaar zieke mensen moeten ingrepen uitstellen, omdat sommige mensen vinden dat ze zich niet moeten vaccineren. Het zorgsysteem moet nu absoluut verlicht worden.”
>> Bekijk het volledige debat

De sanitaire situatie waarin we nu zitten dwingt ons ertoe om vaccinatie te verplichten. We mogen het als samenleving niet meer normaal vinden dat zwaar zieke mensen hun behandeling voor de zoveelste keer zien uitgesteld worden. Met het vaccin loop je minder snel een besmetting op en heb je 11 keer minder kans om op intensieve zorgen te belanden. Laten we daarnaast ook het belang van de derde prik benadrukken. Want dat is even belangrijk! Immuniteit daalt met de tijd en dus is die boosterprik nu zeker nodig. Daar gaan we nu voor zorgen.

“Met een verplichte coronaprik kunnen we de druk op onze ziekenhuizen, het zorgpersoneel en de intensieve zorg onder controle houden én wie kwetsbaar is beter beschermen. Zo kunnen ook meer ingrijpende maatregelen voor wie wel de solidariteit toonde om zich te laten vaccineren, vermeden worden", vinden Vlaams parlementsleden Maaike De Rudder en Katrien Schryvers. "De cijfers zijn duidelijk: hoe meer gevaccineerden, hoe minder niet-gevaccineerde mensen met corona in de ziekenhuizen belanden en hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe lager de viruscirculatie. Laat ons dus werk maken van een verplichte vaccinatie voor iedereen.” 

"Ons zorgpersoneel bezwijkt letterlijk, met zware gevolgen voor de uitgestelde zorgingrepen. Het is tijd voor moedige ingrepen. Als een basisrecht als zorg niet langer gegarandeerd blijkt, is er leiderschap en solidariteit nodig van de ganse bevolking, en moeten we durven keuzes te maken", sluit CD&V-Kamerlid Nawal Farih af.