CD&V kiest resoluut voor een nieuwe koers. “We keren terug naar de basis: wat we doen, doen we voor de gewone mensen. Vroeger zorgde CD&V teveel voor belangengroepen, nu willen we goed zorgen voor de mensen”, aldus voorzitter Joachim Coens.

“Daarmee zet ‘Power ON!’ de lijn verder van mijn Kerstmanifest ‘Power to the People”’, zegt Coens. “Vandaag hebben we de Vlaamse christendemocratie weer op scherp gezet: we zullen focussen op de grote bezorgdheden waar mensen elke dag mee bezig zijn: hun inkomen, hun gezondheid, hun veiligheid. De basiszaken die het verschil maken tussen een goed en een minder goed leven. En we willen dat doen vanuit het geloof dat mensen tot heel veel in staat zijn, als ze maar de kans krijgen. In ons bestuur moet nabijheid dan ook centraal staan, zodat ze maximaal betrokken kunnen worden. Nabijheid is voor ons in eerste instantie familie en thuis.” 

Dit nieuwe verhaal werd vandaag warm onthaald door de leden. Die konden digitaal stemmen op 143 verschillende stellingen. Op één na kregen die allemaal meer dan 60% van de stemmen. Ook Artikel 1 van de statuten werd goedgekeurd met een score van bijna 90%.

Van ‘Power to the People’ naar ‘Power ON!’

De weg naar het vernieuwingscongres was nieuw en uniek. Het begon met tien grote werven die voortkwamen uit ons Kerstmanifest van 2020, waarmee we oplossingen zochten voor de toekomstige uitdagingen van onze samenleving. Tijdens de werfvergaderingen voerden de werfleiders en co-werfleiders gesprekken met leden, lokale vrijwilligers en mandatarissen, parlementsleden en onze netwerken. Zij zijn de revelaties van de afgelopen maanden, onze nieuwe opkomende lokale talenten. Alle ideeën die opborrelden tijdens die sessies, brachten we samen in een congrestekst met 143 concrete stellingen. 

Vernieuwing van onderuit & een heldere lijn

Oplossingen vanuit de basis in plaats van voorstellen die gekneed worden in Brussel: dat is een primeur voor CD&V. Ook de politieke richting zal vanaf nu duidelijker zijn. De partij zal zich meer dan ooit inzetten voor de gewone mensen. CD&V kiest om zij aan zij te staan met mensen in deze uitdagende tijden. Zorgen dat mensen een eigen huis kunnen kopen, dat betaalbaar kunnen verwarmen, in een gezonde en veilige omgeving... Die zaken zullen onze focus zijn. Die duidelijke richting concretiseren we met heldere stellingen. 

Bijvoorbeeld: Een eigen huis kopen is voor veel mensen een droom, maar vandaag is die droom bijna onbetaalbaar geworden. We willen de aanschaf van een eigen woning dan ook goedkoper maken, met een waaier aan maatregelen. Zo willen we de registratierechten op de aankoop van de enige, eigen woning afschaffen (stelling 28). Daarnaast willen we de evolutie van de woningprijzen weerspiegeld zien in de gezondheidsindex en dus ook in de indexering van de lonen (stelling 29). Het fiscaal voordeel voor de aankoop van een tweede woning schaffen we af (stelling 31) en we voorzien alternatieve financieringstechnieken zoals erfpacht en onroerende leasing (stelling 37).  

Mensen moeten zelf kunnen beslissen hoe ze hun werk en leven indelen. We vinden dat mensen moeten kunnen kiezen wanneer ze tussen 62 en 67 jaar met pensioen gaan. Deze keuze zal een invloed hebben op het pensioenbedrag met een bonus en een malussysteem (stelling 39). 

We geven ouders en grootouders meer tijd om te besteden met hun (klein)kinderen. Ouders moeten tot één jaar na de geboorte de zorg voor hun pasgeborene zelf kunnen opnemen als ze dat willen. Daarom breiden we de moederschapsrust uit tot 26 weken voor elk statuut (waarvan 15 weken verplicht voor werknemers en ambtenaren). Ook voor de partner willen we een uitbreiding van het geboorteverlof naar 26 weken (waarvan 15 weken verplicht voor werknemers en ambtenaren). Het niet-verplichte deel (de overblijvende 11 weken) kan ook door de grootouders opgenomen worden (stelling 13). Voor pleegouders voeren we een pleegzorgverlof van 4 maanden per pleegkind in, en aan dezelfde voorwaarden als het ouderschapsverlof (stelling 14).

We gaan voor een omslag naar een echte buurtpolitie. Daarom moeten de extra investeringen die voorzien zijn bij de politie – 1.600 politieagenten per jaar – in het bijzonder ingezet worden om de lokale nabijheidspolitie te versterken en extra wijkagenten aan te werven. De politie moet meer met fietsbrigades werken, zodat ze nog meer dan vandaag aanspreekbaar is en elke buurt kent en aandoet, en er geen no go-zones ontstaan (stelling 75). 

De meeste nabije medische zorg vind je bij de huisarts. Iedereen moet een huisarts kunnen vinden in zijn buurt. Daarom stoppen we het tekort aan huisartsen door met subquota voor artsen studenten toe te leiden naar knelpuntspecialismen zoals huisartsengeneeskunde (stelling 45). 

Leerkrachten moeten veel meer vertrouwen krijgen. We geven scholen meer ruimte om zelf te beslissen hoe ze het onderwijscurriculum vorm geven en de eindtermen realiseren. Zo stimuleren we scholen om de hoogste onderwijskwaliteit na te streven (stelling 1).

Je vindt alle goedgekeurde stellingen en de volledige speech van de voorzitter op: https://www.cdenv.be/poweron 

Voorzitter Joachim Coens wil  iedereen bedanken die aan het hele proces rond het vernieuwingscongres heeft meegewerkt, in het bijzonder de congresvoorzitters Els Van Hoof en Robrecht Bothuyne . Nu de vernieuwing helemaal op gang is gekomen, volgt in de lente  ons ‘booster-congres’. De volgende stap in het vernieuwingsproces van de CD&V.