We leven nog steeds in bijzondere tijden. Elkaar persoonlijk de hand drukken bij de start van het nieuwe jaar lukt nog even niet. Toch houden we eraan om onze nieuwjaarsboodschap en -wensen voor 2021 over te maken tijdens een digitale nieuwjaarsspeech.  In zijn boodschap blikte Joachim Coens vooruit op het belangrijke post-coronajaar 2021 en de positie van CD&V hierin. Ook onze CD&V-boegbeelden deelden hun nieuwjaarswensen.

Herbekijk hier de nieuwjaarsspeech:

 

Nieuwjaarsspeech 2021:

Beste vriendinnen en vrienden,

Welkom allemaal op ons nationale CD&V nieuwjaarsmoment!  Welkom ook in mijn thuis-stad Damme. In d’oede schole, een plek van kunst,  inspiratie en creativiteit.  Deze plek is klein. Vandaar dat we kozen voor een digitale versie.

Mijn beste wensen voor jullie allemaal in 2021. Bijzondere tijden, daarom draag ik mijn toespraak van de hoop in het bijzonder op aan onze jonge mensen. Ik heb er namelijk zo vier rondlopen thuis. Ik kan getuigen dat 2020 voor jongeren niet evident was. 

Al wat het leven sprankelend maakt en ‘bubbels’ geeft - het samen zijn, het onstuimige, het losbandige, het spontane- werd ingetogen.  Bij jongeren werden een aantal Mijlpalen van tafel geveegd: eindreizen, de laatste honderd dagen, proclamaties, voor het eerst op kot. Voor veel jongeren een gevoel van verloren jaar op vlak van ontdekken, opgroeien en jong zijn. 

Toch wil ik dat 'verloren jaar'-cliché vandaag slopen. Napoleon zei ooit dat je een mens pas kan begrijpen als je kijkt naar de wereld op zijn 20ste. Net zoals je de mei ‘68’ers had, staat nu de generatie 2020 klaar.

Alles wat je nu meegemaakt hebt, nemen jullie mee in jullie verdere leven. Sommigen onder jullie zullen op een dag burgemeester, journalist, opiniemaker of geëngageerde burger zijn, of misschien luistert onze toekomstige premier wel mee. Maar wat ik zeker weet, is dat  de nabijheidscrisis jullie opinie en beslissingen zal beïnvloeden.

Dat moet waar zijn voor ieder van ons. Laat 2020 niet voor niets geweest zijn!

Laten we drie lessen meenemen in ons leven!  

Ten eerste: Koester het leven ! 

De mens is kwetsbaar, dat hebben we nu wel gezien. Daarom: leef zonder harnas, sta open voor wat elke dag je brengt. Laat dan ook in 2021 elke dag je creatieve onnozelheid los. Koester het leven van jezelf maar ook van de ander, neem de mensen die je graag zien niet voor lief. Je vrienden, je ouders, je familie: koester ze elke dag opnieuw.

Het is niet succes dat je leven compleet maakt maar de mensen met wie je het deelt.
 

Twee: Neem nooit vanzelfsprekend wat we hebben! 

Ondanks alles is het systeem overeind gebleven en een steun voor velen. Wij hebben een ongelooflijke sociale zekerheid, gezondheidszorg, economie, opgebouwd door het harde werk van onze ouders en grootouders. Stuk voor stuk gewone mensen die hard werkten en hun verantwoordelijkheid namen. Daar moeten we dankbaar en trots op zijn! 

Drie: Je hebt wel degelijk impact, gebruik ze! 

Jonge mensen van 2021, laat je niet uit je lood slaan, neem zelf het heft in handen. Het is jullie buurt, jullie planeet, jullie toekomst. De mens is tot ongelooflijke dingen in staat als hij de krachten bundelt. We werden bedreigd door een virus, en nog geen jaar later vonden we een vaccin uit om ons leven terug te krijgen! Zomaar hier achter onze hoek, in Puurs. Mensen die hier studeerden zoals jullie, hebben redding gebracht!  Velen onder jullie zullen ook in de toekomst mee zorgen voor oplossingen. Twijfel niet aan je kunnen en je impact. De wereld heeft jullie nodig!

 

Beste vrienden, 

Het is makkelijk om moedeloos te worden deze dagen. Toch ben ik echt hoopvol. 

1. Politiek staan we echt een pak verder dan vorig jaar.
We hadden al lokale besturen, een Vlaamse regering, maar we hebben eindelijk ook een volwaardige federale regering. Met een regeerakkoord waarop we gewogen hebben!  Er kwam meer geld voor de zorgsector, op alle niveaus hebben we daarop ingezet. Er komen meer investeringen in de economie, hogere pensioenen, een eerlijke fiscaliteit,…

Wat wij moeten doen, is inderdaad het land goed besturen!  CD&V wil geen tijd verspillen aan gezeur, ruzie maken en achteruit kijken. Je kunt blijven terugblikken, maar wij kijken alleen vooruit! We gaan verdorie het beste van onszelf geven, met de partij en onze mensen.

Niet janken maar werken, frontaal de uitdagingen trotseren, in dialoog en constructief. Wij zijn gewoon het bindmiddel tussen alle beleidsniveaus. De mensen verwachten van ons terecht oplossingen, goede en rechtszekere oplossingen en perspectief!  Zo staan wij als christendemocraten in het leven en zo gaan we dat ook doen. 

2. Er is ook hoop in deze gezondheidscrisis, dankzij het eigen vaccin, komt het einde eindelijk in zicht. De vraag is niet zozeer wanneer, de vraag is wat hierna. 
Daarom roep ik de premier en de minister-president op om zo snel mogelijk te komen met een duidelijk perspectiefplan met een concrete agenda, en concrete data.

We willen terug een normaal leven. Maar we willen niet zomaar terug naar hetzelfde. We willen ook perspectief op beter. Ik ben er zeker van dat dat kan. We hebben geleerd wat echt belangrijk is. 

Op één nacht konden we de scholen, de grenzen, de kappers, de winkels sluiten. Moeilijke maar noodzakelijke beslissingen. Zeg niet dat we dan geen einde kunnen maken aan aspecten die ons als mens en de planeet beschadigen.

We willen weg van vervuiling, verspilling, monopolies en gigantisme, we willen menselijke creativiteit en menselijkheid. Ook dat perspectief moet er zijn, in elke vezel van ons relancebeleid! 

Wij nemen alvast als CD&V onze verantwoordelijkheid, we willen volop meewerken. We geven onze ministers van hieruit nu al deze opdrachten mee  

 

Hilde,

Onze economie kreeg een gigantische opdoffer. Je stelpte de grootste noden, maar nu is het moment om een echte transitie in gang te zetten!

Met nadruk op het lokale, op creativiteit, op het kleinschalige. Doe het met ambitie en durf. Voor ons geen 'refurbished society' waarin we oplappen wat versleten is. Of meteen weer in onze oude gewoonten vervallen.

Wél naar een splinternieuwe, duurzame, innovatieve economie, op maat van lokale makers en creativiteit. Met bijzonder oog voor jonge starters, en voor maatwerk, authentcitieit en duurzaamheid! Hand Made Vlaanderen. Voortrekker.

 

Wouter,

Nog nooit kregen de mensen in de zorg zo’n goed sociaal akkoord. Proficiat daarvoor. Hiermee kunnen we jongeren aantrekken om in de zorg te gaan werken. Meer handen aan het bed en een betere verloning, dat is de echo van het applaus. Wij deden het zowel Vlaams als federaal. 

Maar Wouter misschien de belangrijkste uitdaging van allemaal, is de uitroeiing van dat virus. En vooral, geef niet alleen ouderen maar ook jongeren, geef ons allemaal, een perspectief op een mooie zomer.

Vaccineer, test, spuit en bescherm, zo snel als mogelijk.
Geef ons en de jongeren vandaag uitzicht op een zomer waarin we opnieuw naar festivals kunnen gaan.  Want ontmoeting is de beste bestrijding van het eenzaamheidsvirus.

 

Vincent,

Er is veel geld uitgegeven dit jaar. We konden niet anders. We kunnen we niet anders dan die put eerlijk dichten.

We moeten zorgen dat onze jonge mensen niet voor de rest van hun dagen de coronaschulden moeten afbetalen. We moeten dus ingrijpen en de schulden beheersen en bijdragen vragen aan zij die dat het makkelijkst kunnen dragen.

Onze partij steunt u in de uitwerking van een fiscale eerlijkheidsagenda. Kies voor eerlijke fiscaliteit die de hardwerkende gewone mens en jongeren de ruimte geeft om hun dromen waar te maken.

Eén van de grote winnaars van de crisis waren de digitale en grote e-commercebedrijven. Het is niet omdat ze virtueel zijn dat hun inkomsten dat ook zijn! Zij moeten dan ook een eerlijke bijdrage betalen, in de vorm van een digitaks voor de digitale techbedrijven. 

 

Sammy,

Asiel en migratie is een hele uitdaging. We willen dat zowel jong als oud kunnen omgaan met diversiteit. Dat kan maar door strikte duidelijke spelregels, met objectieve informatie en factchecks, door het wegwerken van illegaliteit en het aanvaarden van gemeenschappelijke normen en waarden. We willen dat alle jonge mensen kunnen opgroeien in buurten die voelen als een echte thuis. Daarvoor moeten deze randvoorwaarden voldaan zijn.  

Sammy, je bent ook bevoegd voor de nationale loterij. Die doet mensen dromen en dit jaar misschien ook vooral jongeren, kunstenaars en muzikanten. Blaas met de Lotto de cultuursector nieuw leven in en help mee de zomer van 2021 te redden!

 

Annelies,

Ook voor jou heb ik een belangrijke taak. Het land moet landen. Bereid die veilige landing goed voor.

We hebben nood aan duidelijkheid en aan politieke rust. Aan een land dat geen tijd verliest aan structuren en institutionele gevechten. Een land waar mensen vertrouwen kunnen hebben in de democratie. Al die jonge mensen die kiezen voor extremen omdat het land te ingewikkeld is, en zeker omdat de regeringsvorming 18 maanden duurt, dat moet stoppen. In 2024 moet het antwoord duidelijk zijn, en moet iedere partij eindelijk kleur bekennen. Een definitieve staatsstructuur waar Vlaanderen, Wallonië en Brussel samenwerken om het land voor iedereen beter te maken! 

En Annelies, jij staat ook in voor de veiligheid van ons land. We rekenen op een veilig land en een veilige buurt, ook nadat de avondklok straks stopt en we weer vrij kunnen gaan en staan waar we willen. We zien ook dat criminaliteit nu verschuift naar de virtuele wereld. Ook daar moeten mensen veilig zijn.

 

Tenslotte Benjamin,

Koester verder het engagement van onze jonge mensen, zoals vorige zomer, zoals ze het met tienduizenden doen in jeugdbewegingen. Dat ze zich veilig en gezond voelen, een zorgeloze jeugd hebben met hun vrienden, en dat ze maar snel dit jaar kunnen inhalen.

Maar zorg er ook voor dat jongeren, en ouderen, de sociale media hebben om hun vrienden te zien en te connecteren, maar niet om hun leven te laten verwoesten door pestgedrag of criminele misbruiken. Ook de virtuele wereld moet veilig zijn. Benjamin, daarvoor reken ik op jou! 

 

Beste vrienden, 

Tijdens corona hebben we de technologie hard nodig gehad. Onze manier van leven wordt steeds meer technologisch, steeds meer digitaal. Dat mensen afhankelijk worden van technologie, geeft Big Tech bedrijven veel macht. Veel macht gaat samen veel verantwoordelijkheid.

Maar pas op, niet de big tech, maar de burger moet de baas blijven. Mensen zijn noch data noch schapen. Een duidelijk wetgevend kader en protocollen moeten een plafond stellen aan de grenzeloze macht en impact van die giganten.

Europa

Voor CD&V zal dit thema op elk beleidsniveau de nodige aandacht krijgen, zeker ook  Europees. Dank aan Kris die dit zeer goed opvolgde.

Lokaal

Dat zijn de uitdagingen voor onze ministers, gesteund door onze parlementsleden. Maar het is ook duidelijk dat onze lokale besturen, met onze burgmeesters op kop, op de eerste lijn komen om dat perspectief mee waar te maken bij onze mensen.

Want wij mogen trots zijn op onze lokale besturen. Dat bewezen ze in deze coronacrisis, van harte dank aan alle lokale bestuurders van CD&V !


Beste vrienden, 

Ook voor mezelf en de partij heb ik een uitdaging klaar. Eind 2019 kozen jullie me als jullie nieuwe voorzitter. Ik had er zo naar uitgekeken om jullie vandaag allemaal de hand te schudden. 

Corona heeft ook onze partijwerking en organisatie verder in vraag gesteld en die extra lessen nemen we mee.  In juni roepen we onze leden bij elkaar, op een digitaal ledencongres om de partijorganisatie dynamischer te maken.

We zullen dan onze oude statuten aanpassen aan de 21ste eeuw, een nieuw organisatorisch elan geven aan de partij, met een nieuwe beginseltekst van vandaag, die de tekst van 1986 vervangt. 

Ook inhoudelijk gaan we onze grenzen verleggen. In december kregen jullie mijn Kerstmanifest in de bus. Nu moeten nieuwe mensen en concrete strijdpunten volgen. En daarvoor reken ik op jullie! 10 hoofdstukken moeten zo 10 werven worden: zet de 10 werven in gang!

Als ingenieur heb ik hiervoor een plan uitgewerkt met werfleiders, experten, bouwheren, landmeters, enzovoort.  Dus jong en oud, man en vrouw, lokale en bovenlokale, experten, intern en extern, niet mandatarissen, geëngageerde leden en niet leden, we gaan aan de slag.  Botten aan en op de werf, en die werven moeten af zijn, in december op een fysiek inhoudelijk congres.

 

Beste vrienden, 

We staan op het ontmoetingspunt tussen twee tijdperken. Dat moment kunnen we grijpen. De 21ste eeuw is nu pas begonnen. 

Het waren zware lessen en ze zullen impact hebben. Het politieke narratief van de 21ste eeuw zal er één zijn van anders en beter gaan leven, van moed om te veranderen! 

Misschien dat we nooit meer zo’n kans gaan krijgen. Als we het nu niet doen, wanneer dan wel? 2021 moet de geschiedenis ingaan als het jaar dat 2020 doet vergeten! 

Eerst volgt de wederbetovering, waarin het alledaagse terug bijzonder wordt. De eerste handdruk of kus, het zitten in de film of concertzaal naast een onbekende, eindelijk nog eens een versgetapt pintje, de eerste keer zorgeloos genieten van het op elkaar gepropt staan in de trein. 

Meer dan ooit werd duidelijk dat mensen niet kunnen zonder elkaar.

Daarom wordt 2021 het jaar van de nabijheid, en in die nabijheid zit voor elk van jullie het kleine geluk. Ik hoop dit later op het jaar eindelijk te kunnen bezegelen met een grote receptie, in levende lijve! 

Aan iedereen een zeer mooi 2021 gewenst!

Joachim Coens
Voorzitter CD&V