Maandag stellen Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez hun informatienota voor aan de Koning.  Joachim Coens: "We willen dan voorstellen wat de mogelijkheden zijn, zowel inhoudelijk, als naar de wil van de partijen om aan tafel te gaan en een regering te vormen. De nota is besproken met alle partijen en we werken daarop verder."