Samen met Jean Monnet stelde Robert Schuman het beroemde Schumanplan op, dat op 9 mei 1950 werd gepubliceerd. Deze datum beschouwen we nu als de geboortedag van de Europese Unie. Schuman stelde voor de productie van kolen en staal een gemeenschappelijk gezag te plaatsen. De filosofie hierachter was dat wie geen controle had over de productie van kolen en staal, geen oorlog zou kunnen beginnen. Dat is gelukt: Europa is al 70 jaar lang een project van vrede en welvaart. 

Het coronavirus toont ons de limieten van een doorgedreven globalisering: klimaatverandering, digitalisering, epidemieën of terrorisme kennen geen grenzen.  We moeten dus samenwerken om deze uitdagingen aan te pakken en de Europese Unie kan daarin een leidende rol spelen. Dat Europees kader is verre van perfect, maar is en blijft beter dan enig welk alternatief. We willen toch niet op onszelf terugplooien? 

CD&V was, is en blijft een overtuigd pleitbezorger van Europese eenmaking. Onze partij heeft een sterke traditie op gebied van Europese eenmaking, met grote bezielers zoals Leo Tindemans, Wilfried Martens, Jean-Luc Dehaene, Luc Van den Brande, Herman Van Rompuy, Marianne Thyssen, …  Maar wij koesteren de Europese Unie niet omwille van traditie of romantiek, maar omwille van haar waarden: in een wereld naast Azië en de Verenigde Staten moet Europa niet alleen goederen en diensten exporteren, maar ook waarden. Ik denk dan aan  eerbied voor de menselijke waardigheidvrijheiddemocratiegelijkheid, de rechtsstaat, de mensenrechten en rentmeesterschap,  .In die zin dat Europa een voortrekker is in het klimaatdebat. 

Tegelijkertijd moet Europa niet alles doen.  Beleid moet zo dicht mogelijk bij de burger worden gevoerd.  Voor CD&V gaat lokale nabijheid dan ook hand in hand.  Een beleid dicht bij de mensen is pas succesvol als dit kan gebeuren in een stabiele omgeving. Daarom blijft ons geloof in de Unie rotsvast.   

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.