Vanmorgen herhaalde onze nieuwe voorzitter Joachim Coens het standpunt van CD&V omtrent de federale onderhandelingen in De Ochtend op Radio 1. Hij wees er hierbij op dat het logisch zou zijn moest nu de grootste partij van Vlaanderen aan zet komen.

Voor de stabiliteit van het land is de coördinatie tussen de Vlaamse en federale regering belangrijk. Het is dan ook belangrijk dat er gekeken wordt naar de positie van de grootste partij van Vlaanderen.

> Herbeluister hier het volledige fragment

Voorzitter Joachim Coens herhaalt hiermee het standpunt dat federaal onderhandelaar Koen Geens eerder vorige week toelichtte in De Ochtend.