Morgen legt de Europese Commissie de vaccinatiepas op tafel. CD&V is voorstander van zo’n regeling, maar enkel en alleen als iedere burger minstens de kans heeft gekregen om gevaccineerd te worden. Zolang dat niet het geval is, kan zo’n vaccinatiepaspoort aanleiding geven tot discriminatie. Voorzitter Joachim Coens: “Het kan niet zijn dat mensen die een vaccin willen maar later op de wachtlijst staan, zoals jongeren, daardoor bepaalde dingen niet kunnen doen. Bijvoorbeeld op reis gaan of op buitenlands kamp vertrekken. Dat is regelrechte vaccinatiediscriminatie en daar gaan we niet mee akkoord.”        

Met het Commissievoorstel wil Europa ervoor zorgen dat de verschillende systemen in de lidstaten straks goed op elkaar aansluiten. Ook CD&V is voorstander van een uniform systeem dat veilig reizen mogelijk maakt. Alleen mogen jongeren en gezinnen daar niet de dupe van worden als ze straks op reis willen vertrekken.     

Een mogelijke tussenoplossing voor jongeren is zo’n vaccinpaspoort of certificaat gelijk te stellen aan een negatieve coronatest. Die tests moeten gratis zijn voor mensen die nog niet de kans kregen op een vaccin. “Mensen met een vaccinatiebewijs moeten zo’n test niet laten afnemen en dus ook niet betalen. Dan moeten mensen zonder vaccin die ook niet betalen", zegt Joachim Coens. "Zo niet worden jongeren naast de rompslomp ook nog eens op extra kosten gejaagd. Ook daar is het iedereen gelijk voor de wet.”       

Voor -18-jarigen gaat de partij nog een stapje verder. Aangezien minderjarigen geen zicht hebben op een vaccin, wil de partij hen volledig vrijwaren van het systeem van vaccinatiepaspoorten en van testing alvorens naar het buitenland te kunnen. Zij kunnen dus met hun ouders mee op reis gaan, ongeacht of ze zelf een vaccin kregen of niet.  

Op deze manier komt de partij opnieuw op voor kinderen, jongeren en gezinnen.  “Het kan niet dat sommige Belgen wel naar het buitenland mogen, maar jongeren of gezinnen met kinderen thuis moeten blijven. Op deze manier willen wij een mooie vakantie garanderen voor iedereen”, besluit Coens.