Omdat een fysiek overleg onmogelijk was, organiseerden CD&V-voorzitter Joachim Coens en minister van Jeugd Benjamin Dalle een online overleg- en inspiratiemoment met de lokale CD&V-schepenen van Jeugd. Meteen een schot in de roos want meer dan 50 schepenen tekenden present!

CD&V-voorzitter Joachim Coens vindt het een goede zaak dat het beleidsdomein Jeugd in handen van een CD&V-minister is. Dit beleidsdomein sluit immers naadloos aan bij het DNA van de CD&V.

Uiteraard maakte de actualiteit dat er vooral over de maatregelen m.b.t. Covid-19 gesproken werd. Lokaal hebben deze immers een verregaande impact, zeker tijdens dit paasverlof en in de nabije toekomst. Zo werden de kampen en het jeugdwerk on hold gezet tijdens deze periode en gaat veel aandacht naar hoe deze binnenkort weer kunnen opgestart worden.

Benjamin Dalle ging eerst in op de inspanningen vanuit de Vlaamse overheid op dit vlak. Zo zijn afspraken gemaakt over fiscale aftrekbaarheid van kampen, speelpleinwerking en andere vrijetijdsactiviteiten, werd er noodopvang voorzien, werd het TV aanbod (school-TV én recreatief) aangepast en werd ingezet op kinderen en jongeren die vandaag in een kwetsbare situatie leven, of er in dreigen terecht te komen. Benjamin Dalle en Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits zorgden er ook voor dat geprofessionaliseerde jeugdhuizen een beroep kunnen doen op de hinderpremie voor bedrijven.  

Jongeren bereiken en steunen

Het grootste deel van het overleg was uitgetrokken voor onderlinge inspiratie tussen de schepenen. Want dat er lokaal veel initiatief wordt genomen is duidelijk. Lokale besturen willen jongeren in kwetsbare situaties zoveel mogelijk ondersteuning bieden. We noteerden onder andere dat vele gemeenten PC’s ter beschikking stellen van deze jongeren. 

Lisa Hermans, schepen in Bierbeek: "Wij hebben een oproep gedaan bij de scholen om de noden in kaart te brengen.  Daarna hebben we een oproep gedaan bij inwoners voor laptops en nu zijn er 3 IT-vrijwillers die die pc's nakijken en operationeel maken."  Leuvense schepen van Jeugd Dirk Vansina meldt dat er in zijn stad ook een samenwerking is met Fluvius: "Fluvius heeft er 3.000  PC's geschonken aan Digital for Youth. Die verdeelt ze verder."

CD&V-schepenen ondernemen heel wat initiatieven om jongeren te bereikenTom Covens, Jeugdschepen in Nijlen: "Wij lanceren deze week drie challenges om kinderen te bereiken. Voor de kinderen doet onze kinderburgemeester dat, voor jeugd doet onze voorzitter jeugdraad dit en voor ouders doe ik dat. We geven verschillende cadeaubons als prijs die ze in betere tijden lokaal kunnen spenderen. Zo hopen we veel jeugd en gezinnen te bereiken."

Het is daarnaast belangrijk om alle jongeren te bereiken, ook de jongeren die traditioneel moeilijk bereikt worden. In Oostende zullen vrijwilligers bijvoorbeeld skypen met deze jongeren. In Oostkamp wil schepen Sam Van de Caveye de jeugd bereiken via influencers. Zij maken korte filmpjes die jongeren aanspreken.

Wat met de zomerkampen?

Kunnen de kampen, de speelpleinen en het andere jeugd(werk)aanbod tegen 1 juli opstarten? Dat willen de schepenen graag weten. Veel hangt af van hoe deze crisis evolueert en welke maatregelen de veiligheidsraad daar aan koppelt. Op de website van de Ambrassade wordt dit van nabij opgevolgd.

Het was alleszins een aangename vaststelling dat een online overleg met zoveel deelnemers zeer inspirerend kan zijn! Benjamin Dalle en Joachim Coens houden er dan ook aan om dit overleg ook in de toekomst te blijven organiseren.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.