De Algemene Vergadering heeft met enthousiasme de Congrestekst en het nieuwe traject goedgekeurd. We zijn dan ook heel trots om aan jullie ‘Power On!’ voor te stellen, de naam van het vernieuwingscongres op 11 december. Deze naam zet de lijn verder van ‘Power to the people’, én benadrukt de energie en frisse wind die door alle niveaus van onze partij waaien. Voorzitter Joachim Coens dankt de werfleiders en co-werfleiders en benadrukt het belang van deze vernieuwing:

In december 2019 kreeg ik de opdracht om de partij te vernieuwen. Een van de opdrachten was onze lijnen inhoudelijk scherp te stellen, minder wollig te communiceren en een duidelijke richting te kiezen. 

Daarom lanceerde ik vorig jaar in december het Kerstmanifest. Daarin werden tien grote werven voorgesteld, met uitdagingen voor de toekomst van onze samenleving. De grote vraag waarover we ons bogen: hoe kunnen wij, vanuit onze christendemocratische ideologie, het leven beter maken voor de mensen voor wie we aan politiek doen? Dat zijn de gewone mensen, de gezinnen, de mensen die elke dag hun verantwoordelijkheid nemen en een goed leven willen voor hun familie. De mensen die eenvoudige maar belangrijke ambities hebben: een goede job, een eigen huis, een gezond leven en een comfortabel pensioen. Van daaruit zijn we met zeer gemotiveerde lokale werfleiders een traject opgestart, volgens de tien werven van het Kerstmanifest. We hadden één doel: echt concrete oplossingen te vinden. We hebben daarbij duidelijke keuzes gemaakt: nabijheid, gezond groen, meer vertrouwen in de mensen, een betere democratie en een middenklasse die erop vooruit gaat. Of anders gezegd: Power to the people! 

In werfvergaderingen en klankbordgroepen voerden we gesprekken met leden, lokale vrijwilligers en mandatarissen, parlementsleden en onze netwerken. Zo werden oplossingen samengebracht in een congrestekst die niet lang of ingewikkeld is, maar opgebouwd is uit heel concrete stellingen. Die nieuwe manier van werken, met oplossingen vanuit de basis in plaats van voorstellen die gekneed, gewikt en gewogen worden in Brussel, is een primeur voor de partij. 

Op de Algemene Vergadering konden we eindelijk het resultaat voorstellen waar we heel trots op zijn, met 139 stellingen. Hiermee kunnen we onze partij op een heldere manier op de kaart zetten, vanuit een frisse invalshoek en echt ontsproten vanuit de basis van onze partij. We willen het anders doen dan in het verleden: we zijn vastbesloten om de tijd van wollige communicatie achter ons te laten. We willen ook absoluut lokale mensen met goede ideeën de kans geven om op de voorgrond te treden! 

De Algemene Vergadering heeft met enthousiasme de Congrestekst en het nieuwe traject goedgekeurd. We zijn vandaag dan ook heel trots om aan jullie ‘Power On!’ voor te stellen, de naam van het vernieuwingscongres op 11 december. Deze naam zet de lijn verder van ‘Power to the people’, én benadrukt de energie en frisse wind die door alle niveaus van onze partij waaien. Na een lange coronaperiode zal ook iedereen dat gevoel wel herkennen: de knop staat op 'aan', we gaan er weer helemaal voor.  
 
Hierna volgt een nieuwe belangrijke stap. De leden krijgen de teksten, en vanaf nu kan iedereen via provinciale trefpunten zijn mening geven. En in de oranje trefpunten, verspreid over heel Vlaanderen, kan je je inhoudelijk laten inspireren rond de thema's die jou interesseren. 
 
In december organiseren we een nationaal congres waar leden over àlle stellingen kunnen meestemmen. Je hoeft niet meer te kiezen tussen werkgroepen. Want elke stem telt! 
 
Ten slotte wil ik eerst en vooral de werfleiders (*) en co-werfleiders enorm bedanken voor hun harde werk. Ze hebben maandenlang gebrainstormd, vergaderd en alles in het werk gesteld om tot een lijst van 150 frisse en nieuwe ideeën te komen. Hun input werd door het congresbureau, met vertegenwoordigers van de fracties en de netwerken (Vrouw & Maatschappij, Jong CD&V en de CD&V senioren) verwerkt tot 139 stellingen.

Ook wens ik onze congresvoorzitters Els Van Hoof en Robrecht Bothuyne veel succes met hun uitdaging!  
 
Ik kijk ernaar uit om jullie mening te horen en tel af naar het moment dat we elkaar nog eens echt kunnen ontmoeten. Power on, en op naar december!" 

Bekijk hier de volledige congrestekst

Een gedrukt exemplaar kan je aanvragen via e-mail aan info@cdenv.be.  

Informatie over de provinciale en oranje trefpunten wordt binnenkort meegedeeld via Ampersand.

* Bedankt Annelies Thoelen, Tom Cox, Lode Lancksweerdt, Rein Sobri, Yeter Yesilgoz,  Gert Schelstraete, Nele Geudens ,Liesbeth Maris, Lien Casier, Jonah Penninck, Ellen Ophalvens, Kristof Van Gansen, Leandra Decuyper, Minou Esquenet,  Steven Lambert, Maryam Jamshid, Thijs Van Den Brande, Frederiek Vermeulen en Miruna Bouros.