Zeven partijen starten met een preformatie in functie van een volwaardige federale regering. CD&V maakt hier deel van uit. We stellen onze eisen en voorwaarden, die we deze week aan onze leden bezorgd hebben. We bedanken onze leden voor de vele reacties die we hierop mochten ontvangen. Deze 7 punten zullen voor CD&V prioritair zijn bij de vorming van een federale regering. 

Joachim Coens: "We zullen pas in een coalitie stappen wanneer er voldoende onderling vertrouwen en respect is tussen de partners en ten aanzien van de andere beleidsniveaus, én we ons programma mee kunnen realiseren."

Stand van zaken regeringsvorming

Nog tot 17 september heeft de huidige regering het vertrouwen van een ruime meerderheid in het parlement. Dat is ook nodig om de gezondheidscrisis en de impact ervan te managen.  Sinds de verkiezingen zijn er heel wat initiatieven geweest om een nieuwe, stabiele regering op de been te brengen. Ook als CD&V hebben we enorme inspanningen geleverd en probeerden we telkens een coalitie te vormen met daarin de twee grootste partijen aan beide kanten van de taalgrens. De voorzitters van deze partijen probeerden dit eveneens samen te bewerkstelligen, maar moesten vaststellen dat dit niet mogelijk was.

Koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert opteert nu voor een piste met liberalen, socialisten, groenen en christendemocraten. Afgelopen zondag vond hierover een informatievergadering plaats waarop ik samen met de andere partijvoorzitters werd uitgenodigd. Als voorzitter van een partij die zich steeds constructief opstelt, ben ik op deze uitnodiging ingegaan en heb ik vervolgens maandagochtend het partijbestuur over het verloop van deze bijeenkomst geïnformeerd. 

Daar werd nogmaals bevestigd dat we als CD&V vasthouden aan onze inhoudelijke prioriteiten. Krachtlijnen die tot twee maal toe door jullie mee werden bepaald, via de ledenbevragingen dit voorjaar.

Ons land staat voor enorme uitdagingen. CD&V heeft zich in het verleden steeds een betrouwbare partner getoond die haar verantwoordelijkheid nooit uit de weg gaat, vaak op moeilijke momenten. Ook nu stellen we ons constructief op, maar eisen - uiteraard - respect voor onze 7 inhoudelijke krijtlijnen

Als partijvoorzitter heb ik daarnaast de ambitie om het vertrouwen van mensen in de politiek te herstellen. Om die reden heeft het pas zin om in een coalitie te stappen wanneer er voldoende onderling vertrouwen en respect is tussen de partners, en ten aanzien van de andere beleidsniveaus. Dat is – naast garanties op inhoudelijk vlak – een andere belangrijke toetssteen voor eventuele regeringsdeelname. Vertrouwen en respect zijn voor CD&V belangrijke basiswaarden. We zullen ze nooit overboord gooien. 

En ja, ik ben hierover voortdurend in overleg met de leden van het politiek bestuur, lokale mandatarissen, onze fractieleiders en ministers. We maakten een oplijsting van de punten waarover we van de Koninklijk opdrachthouder meer duidelijkheid wensen. Daarover zijn we momenteel in dialoog. Want CD&V stapt niet in een regering zonder afdoende garanties over de inhoudelijke krachtlijnen die we samen vastlegden. Het is mijn taak als voorzitter om daar op toe te zien.

Joachim Coens
Voorzitter CD&V 

"CD&V is niet de aanhangwagen van deze of gene partij. We gaan voor ons eigen inhoudelijk project dat we wensen te...

Geplaatst door CD&V op Woensdag 2 september 2020

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.