Donderdag staat mogelijks de stemming van de uitbreiding van de abortuswet op de agenda van de plenaire vergadering van de Kamer. Deze aanpassing, waar wij absoluut tegenstander van zijn, maakt het mogelijk om een zwangerschap tot en met 18 weken af te breken in plaats van de 12 weken nu.

Overigens worden alle strafbepalingen bij het overtreden van die termijn en van de wet in het algemeen geschrapt. Daarnaast kort de wet de bedenktijd in van zes dagen tot achtenveertig uur en schrapt elke vorm van informatie over preventie, anticonceptie en alternatieven.

CD&V is geen voorstander van deze verregaande versoepelingen van de nog maar recent gewijzigde abortuswetgeving. We zien de hoogdringendheid niet in om dit dossier nu door te drukken. Ethische dossiers zijn voor ons zo belangrijk dat ze altijd een agendapunt vormen tijdens regeringsonderhandelingen.

Laat die termijn van achttien weken eens goed doordringen: we spreken dan van een kind van bijna twintig centimeter. De moeder kan het kind op dat moment zelfs al voelen in haar buik. Een partij die de bescherming van het ongeboren leven hoog in het vaandel draagt, kan dit niet zomaar laten passeren. Voor mij is die bescherming fundamenteel.

Het gaat om een erg zware medische handeling. De moeder moet bij een abortus op achttien weken immers echt bevallen, wat de kans op complicaties erg groot maakt. Het vergroot ook de kans op toekomstige miskramen en psychische problemen.

Vrouwen die kiezen voor een abortus nemen een ingrijpende beslissing. Toch heeft de abortuscoalitie beslist om de bedenktijd van zes dagen in te korten tot achtenveertig uur, wat volgens heel wat experten te beperkt is. Het gaat toch om een beslissing van leven en dood? Als je de termijn verlengt naar achttien weken, waarom dan de bedenktijd inkorten? We moeten deze vrouwen de rust en tijd gunnen om zonder druk na te denken over deze moeilijke beslissing.

Ook wordt elke vorm van preventie en informatie over anticonceptie of alternatieven geschrapt. Nochtans hebben vrouwen volgens CD&V recht op deze informatie bij het maken van dergelijke moeilijke beslissing. Mijn partij wil net méér inzetten op preventie om ongewenste zwangerschappen te voorkomen en wil de financiële drempels voor anticonceptie wegwerken.

Vrouwen komen bovendien in de kou te staan wanneer er complicaties optreden bij een abortus. Er zijn geen strafbepalingen meer in de wet. De arts wordt niet meer vervolgd en de vrouw moet zelf alle bewijslast leveren. Dit leidt tot straffeloosheid en onzekerheid voor de vrouw en dat is wat mij en mijn partij betreft onaanvaardbaar.

Ik aanvaard dat er parlementaire meerderheden zijn, maar maak gebruik van alle middelen die ik heb om ons standpunt duidelijk te maken. En het is voor ons zo essentieel dat we dit altijd op de tafel van regeringsonderhandelingen brengen. Ook dat is democratie.