Spijtig genoeg zie je het bijna overal langs onze wegen en in de bermen: zwerfvuil. Dat cijfer is de laatste jaren nog verder gestegen. Heel veel gemeenten en ook tal van vrijwilligers zetten zich in om de boel op te ruimen, maar zwerfvuil gewoon voorkomen is natuurlijk nog beter. De meest efficiënte oplossing, zo blijkt uit verschillende onderzoeken, is het invoeren van statiegeld. Sinds donderdag heft Nederland statiegeld op kleine plastic flesjes, later in 2022 volgt ook statiegeld op blikjes. CD&V-voorzitter Joachim Coens roept op om het statiegeldsysteem ook in België op poten te zetten, om zwerfvuil tegen te gaan. “Zwerfvuil is een grote ergernis. Statiegeld is de oplossing”, luidt het bij Coens. 

CD&V is ervan overtuigd dat de invoering van statiegeld een belangrijke hefboom is om de grote hoeveelheden zwerfvuil langs de Vlaamse wegen te verminderen. De partij wil komaf maken met dieren die lijden en sterven aan verpakkingsafval in de maag en gemeenten die alle troep moeten opruimen. Het is tijd om een versnelling hoger te schakelen voor een schonere, veiligere leefomgeving. “We zullen als partij blijven inzetten op de invoering van statiegeld en de partners ook trachten te overtuigen van dit systeem”, zegt Joachim Coens

Al langer voorstander

De partij startte al meerdere keren een offensief voor de heffing van statiegeld op blikjes en plastic flessen. Bij een statiegeldsysteem brengen mensen hun lege flesjes en blikjes naar de winkel en krijgen ze een vergoeding in de plaats. De financiële stimulans overtuigt mensen hun verpakkingen niet zomaar weg te gooien in de natuur of op de weg. “Het zwerfvuil is niet verminderd, het is vermeerderd. Het is volgens OVAM zelfs met meer dan 10% toegenomen”, bevestigt voorzitter Joachim Coens.  

De strijd tegen zwerfvuil en overbodig plastic is belangrijk voor het milieu en dus ook voor onze toekomst. Heel wat mensen zijn overtuigd dat actie nodig is, maar helaas nog niet iedereen. Als partij willen we zo een antwoord bieden op het probleem van zwerfvuil en sluikstorten, zorgen we voor meer bescherming van het milieu, én een beter hergebruik van materialen.

Sensibilisering

Coens was afgelopen donderdag ook te gast op een evenement van de Statiegeldalliantie in Antwerpen. Tijdens zijn speech sprak hij over sensibilisering, bestraffing of beteugeling en heel veel actie. “Statiegeld is het finale sluitstuk in de strijd tegen zwerfvuil en daar willen wij ook volledig voor gaan”, sluit Coens af.