CD&V-voorzitter Joachim Coens werd om 14u ontvangen op audiëntie bij de koning. Over wat hij binnen de muren van het Paleis zei, legde de CD&V-voorzitter geen verklaring af. De CD&V-voorzitter tweette dat er verder moet gewerkt worden tot er een regering is en wat hierbij de prioriteiten zijn voor zijn partij. 

“De volgende regering heeft een belangrijke taak bij het herstel van onze economie, met daarbij een sterke focus op het versterken van de koopkracht, eerlijke fiscaliteit, investeringen in de gezondheidszorg en de omslag naar een duurzame economie”, zegt Coens. De CD&V-voorzitter gaat verder: “De overheid moet efficiënter worden georganiseerd, het begrotingspad moet geloofwaardig zijn en tenslotte moet er zorg zijn voor de allerkwetsbaarsten.” 

“Het regeerakkoord moet voor CD&V dus een synthese zijn tussen sociale, economische, bestuurlijke en ethisch-duurzame maatregelen. We willen daar verder constructief aan meewerken”, besluit CD&V-voorzitter Joachim Coens.