Joachim Coens is partijvoorzitter van CD&V en burgmeester van Damme. Op 6 december 2019 werd hij verkozen tot voorzitter van CD&V. Hierdoor nam hij ontslag uit zijn functies bij de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen. Begin 2020 was hij samen met Georges-Louis Bouchez informateur. 

Joachim Coens: "Meer dan ooit hebben we in onze samenleving nood aan betrokkenheid en verbondenheid. Ik vind het belangrijk dat mensen zich thuis voelen in hun dorp, hun bedrijf, in Vlaanderen en in de wereld."

Joachim Coens is burgerlijk bouwkundig ingenieur. Hij studeerde aan de Katholieke Universiteit Leuven en aan de Technische Universiteit Delft. Hij is de zoon van Daniël Coens, gewezen minister in zowel de federale regering als de Vlaamse regering. Van 1990 tot 1995 was hij ingenieur bij Besix en begeleidde hij bouwprojecten in het Midden-Oosten en Oost-Europa.

Bij de eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Vlaams Parlement van 21 mei 1995 werd hij verkozen in de kieskring Brugge. Ook na de volgende Vlaamse verkiezingen van 13 juni 1999 bleef hij Vlaams volksvertegenwoordiger tot maart 2001. In 2001 verliet hij de nationale politiek om voorzitter en gedelegeerd bestuurder te worden van de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen, het bedrijf dat de haven van Brugge-Zeebrugge bestuurt en uitbaat.

Sinds juni 2014 is hij benoemd als burgemeester van Damme.  Voordien was hij van 1995 tot 2014 als schepen in de stad Damme onder meer bevoegd voor cultuur, culturele vorming, culturele infrastructuur, cultureel patrimonium en erfgoed, bibliotheek, stadsontwikkeling (gebouwen en pleinen), lokale economie, financiën, budget en sport.

Op 6 december 2019 werd hij nationaal voorzitter van CD&V. Begin 2020 was hij samen met Georges-Louis Bouchez informateur.