Ik vind het belangrijk dat mensen zich thuis voelen in hun dorp, hun bedrijf, in Vlaanderen en in de wereld.Meer dan ooit hebben we in onze samenleving nood aan betrokkenheid en verbondenheid

Mijn dubbele ervaring als burgemeester van Damme en CEO van de haven van Zeebrugge wil ik inzetten om onze partij een nieuw elan te geven, nieuwe mensen te betrekken en de uitdagingen van een veranderende samenleving haalbaar en leefbaar te maken. Dat wil ik doen via overleg en via duidelijke antwoorden.

Vanuit onze christendemocratische solidaire kijk op mens en samenleving en ons geloof in het unieke van elke mens koesteren we onze waarden en wortels, omarmen we de meest kwetsbaren en stimuleren we al wie zich wil inzetten voor een duurzame en welvarende toekomst.

Volgens mij moeten sociale cohesie en innovatie via een sociale tax shelter, een duidelijke ethische visie en een economie op mensenmaat via sterke lokale ondernemingen gericht op kwaliteit, langetermijndenken en duurzaamheid de kernthema’s zijn voor CD&V.

Iedereen moet zich op een warme manier betrokken voelen in onze samenleving. Onze partij moet weer open zijn en duidelijk communiceren. CD&V moet een netwerk- en platformpartij worden waarbij de leden en geregistreerde kiezers echt de inhoud mee kunnen bepalen. De nieuwe bestuursploeg moet bestaan uit sterke, idealistische vrouwen en mannen. Het is absoluut nodig om de positieve krachten te bundelen en om onze oplossingen goed uit te leggen. Onze sterkte is onze lokale verankering, die nationaal moet klinken.

CD&V moet weer een partij zijn met uitstraling waarop we trots kunnen zijn, met een menselijke politieke stijl. We gaan nieuwe geëngageerde mensen betrekken die zich willen inzetten voor een klimaat van positiviteit, gedragenheid en toekomstgerichtheid.
Samen met onze leden wil ik als voorzitter werken aan goede oplossingen die mensen sterker maken. Vooruitgang krijg je door te verbinden, vertrouwen te geven en kansen te creëren.

Samen maken we er werk van.

Joachim Coens
Nationaal voorzitter CD&V

Waarvoor staat CD&V:

>> Ontdek onze standpunten